По какъв начин интелигентният преводач анализира и проследява сюжетната линия и какво е нашето предимство пред останалите преводачи?Езикът активно стимулира цялостното развитие на човека, неговата духовна култура, контактност и емоционална отзивчивост. Със своята социална обусловеност той разширява, обогатява и развива на една по-висока основа комуникативните и регулативни механизми във формите на общуване. Той е универсално средство за общуване между хората. В същото време, обаче, е много специфичен за всяко едно общество. Той помага за логичното изразяване на нашите мисли и без да бъде проследено правилно последователното сюжетно съдържание при превод от един език на друг, човек се явява непълноценна единица към съответния социум.Повечето машинни преводачи анализират даден превод изречение за изречение, без да отбелязват някаква смислова последователност между тях. Translate.zone запазва връзката на сюжетната линия като анализира дадено изречение във връзка с изреченията, които го предхождат и които следват след него. • запазване смисловата връзка между отделните изречения в текста

 • сюжетната линия като основа за качествен превод
Живите преводачи също не анализират сюжетната линия от край до край, а изречение за изречение, особено ако текста е по-обемист. Ако все пак цялостен смислов анализ на текста е направен, то той е подготвен предварително от специалиста, отнемайки му много време и усилия. Интелигентният софтуер за превод прави това автоматизирано и бързо, и анализира линията на действие от начало до край. • анализ на сюжетното действие от начало до край

 • бърза и автоматизирана работа
Повечето машинни преводачи не правят никаква разлика между отделните части на речта или изречението, както и коя дума в текста каква синтактична роля играе. Translate.zone е в състояние да отчита и най-детайлните елементи от синтактичния разбор и по този начин спомага за смисловия завършек на сюжетната линия в целия текст, а не само в отделното изречение. • разграничаване отделните части на речта и изречението

 • разграничаване синтактичната роля на всяка една дума в изречението, спрямо неговия контекст
translate.zone отлично съгласува думите по род и число. Нещо, което липсва при повечето машинни преводачи. Това е от основно значение, когато искаме машинния преводач да постигне правилно проследяване на контекстната нишка през целия текст. • отлично съгласуване по род и число

 • проследяване на контекстната нишка през целия текст

По какъв начин софтуерът за превод избира точното лексикално значение на термините, така че да са подходящи за конкретния контекст?


 • правилен лексикален подбор

 • богато разнообразие от лексикални варианти на значенията

 • правилно граматично и синтактично поставяне на думата, спрямо лексикалното и значение

 • подробна база информация, прилежаща към всяка дума

 • бърз и автоматизиран процесДумата е смислова езикова единица с богато разнообразие от лексикални варианти на значенията. Как да подберем правилното лексикално значение спрямо сюжетния контекст? translate.zone е автоматизиран и бързо разбира както сюжетната линия, така и лексикалното значение на думата, което да бъде използвано. Благодарение на подробната база от информация, въведена към всяка една дума, той лесно и бързо преценява специфичното и значение. Резултатът – качествен превод, благодарение на бързата и навременна работа на продукта.