Стани специалист

с профестионален опит

стажантска програма за лингвисти и филолози

В Daniel Standard имате възможност да надградите своите теоретични знания и да обогатите своите практически умения като лингвисти. По този начин ние се стремим да подпомогнем развитието не само на отделни лингвисти, но и на цялата филологическата общност в България.

Кандидатствай

Предимства на програмата

Едно обучение е цялостно и завършено тогава, когато след усвояване на теоретичните знания студентите преминават и през специализирани стажантски програми. Стажантската програма „Translate zone“, създава условия свързани с развитието на младите лингвисти, като подпомага натрупването на ценни умения и придобиването на професионален опит в реална работна среда.

 • current project

  Работа по конкретни
  проекти

  Стажантите лингвисти имат възможност да натрупат ценни умения и различни практически познания, когато са ангажирани по конкретен работен проект. По този начин те развиват своите личностни умения за управление на проекти, както и работата в екипна работна среда.

 • gain exp

  Натрупване на опит по
  специалността

  Обогатяването на теоретичните познания с конкретни практически умения е от ключово значение за натрупването на опит по специалността. Така стажантите придобиват специфични професонални умения, което ги прави по конкурентноспособни на пазара на труда.

 • team

  Реална
  работна среда

  Преминавайки през стаж, стажантите овладявават общи и специфични компетенции, придобиват реалистична представа за работата, която ги интересува и най-вече развиват своите работни навици. Установяват полезни професинални контакти в организацията и в индустрията.

 • software

  Работа със софтуерни
  продукти

  По време на стажа, лингвистите придобиват знания и опит като работят с различни софтуерни продукти. Младите специалисти усвояват различни умения в областта на информационните технологии, комуникациите, анализите на данни и специализирания превод.

 • work

  Възможност за започване на
  работа в сферата на преводите

  Работата с интересни и разнообразни проекти, както и използването на различни инструменти за превод са предпоставка за всеки лингвист преминал през стажантската програма и получил нужните знания и компетенции да започне работа в сферата на преводите.

 • search

  Селектиране на кандидатите
  за стаж

  Всички кандидати за стаж преминават през селекция за определяне на тяхното ниво. Според знанията, които има всеки кандидат ще бъде насочен към съответната стажантска позиция. По този начин стажантът има възможност да придобива опит по конкретни усвоени теоретични умения.

Партньорство

logos

Ние в Daniel Standard вярваме, че устойчивото сътрудничество между бизнеса и университетите е начинът за преодоляване на пропуските между образованието на студентите и реалните нужди на икономиката. Само чрез инвестиране в кариерното развитие на студентите, бизнеса може да привлече и задържи мотивирани, образовани и качествени специалисти.

Кандидатствай за стаж

Запишете се за стаж по специално разработената програма на Daniel Standard предназначена за студенти от чуждоезиковите специалности на Филологическия факултет.

Кандидатствай