Стажантска програма

translate.zone

Стажантската програма на Translate zone има за цел да обогати лингвистите с нови знания, умения и практически опит. Работата в реална работна среда допринася за изграждането на работна култура и развива умения за работа в екип. Програмата е много добре организирана, като във всеки един етап, лингвистите получават пълно съдействие от екипа. Стажантите натрупват ценен опит по специалността необходим им за последващият етап от тяхното развитие. Това е една прекрасна възможност за начало на Вашето кариерно развитие.

Кандидатствайте за стаж

Изпратете ни Вашите данни и кандидатствайте за стаж в Translate Zone.