Защо да изберете нас за свой бизнес партньор?translate.zone е модерен и много добре разработен интелигентен преводач, съчетаващ в себе си най-новата лингвистична информация и граматични правила. Ние Ви предлагаме качествен мениджънт и лингвистични услуги за всички езици. Нашите услуги варират в много широк спектър. Те са ориентирани към бизнес средата, частни лица или организации с цел да подпомагат международното развитие на преводните услуги и да улесняват комуникацията между общуващите страни.

Гордеем се с личното отношение, което влагаме в работата си и високото ниво на персонално обслужване. Интелигентният преводач работи в различни професионални сфери, както на местно, така и на международно ниво. Продуктът спомага за преодоляването на комуникативните бариери, както и за превода на бизнес документи, текстове от различни търговски области или персонални такива.


 • модерен и добре разработен интелигентен преводач

 • обновена лингвистична информация

 • качествен мениджмънт

 • лингвистични услуги за всички езици

 • услуги, вариращи в широк бизнес спектър

 • подпомагане на международното развитие на преводни услуги

 • лично отношение към работата

 • високо ниво на персонално обслужване

 • работа на местно и международно ниво

 • преодоляване на комуникативните езикови бариери

 • изграждаме бизнес контакти

Върху какво сме фокусирани?Като екип, ние се стремим да бъдем отговорни и прецизни спрямо Вашите изискванията и крайния продукт, който Ви предоставяме. Комуникативността е един от основните фактори, който да ни води при разработването на софтуерния преводач и желаната от Вас тематика. Планирането на зададените проекти и изпълнението им в срок са качества, на които Вие като наш клиент и бизнес партньор може безусловно да разчитате.

translate.zone работи по редица програми и проекти, с което спомага за осъществяването на обмен на опит и знания между професионалисти в различни бизнес области. От нас получавате сигурност и прозрачност на процесите по време на работа. Екипът ни е много адаптивен към промените, защото Вашите желания и изисквания са на първо място като приоритет. Благодарение на нашите лидерски качества, ние Ви даваме своето лично отношение и ориентация към детайла при разработването на дадена бизнес област.

- отговорност и прецизност в работата
- комуникативност
- правилно планиране на бизнес процесите и организация на времето
- работа в различни програми и проекти
- обмен на опит и знания
- сигурност и прозрачност на работния процес
- отношение към детайла
- адаптивност към промени и изисквания
- лидерски качества

Какво може да очаквате от нас и за в бъдеще?Нашето желание е да се развиваме в сферата на езиковите и преводни възможностти и да предоставим на Вас, нашият бизнес партньор, една усъвършенствана и безкрайно полезна система за превод, която да Ви води напред и нагоре в развитието на местната и международна комуникация с Ваши клиенти и бизнес партньори.

С доказаните си лидерски качества и правилно отношение към работата, ние се стремим към завладяването и разработването на езикови теми в нови бизнес сфери и разгръщане пълните възможности на преводния потенциал, който софтуерният ни продукт притежава. Поръчайте тематика за своя бизнес и ще получите отлично обслужване и продукт, от най-високо професионално ниво. Ние можем да бъдем Вашият личен бизнес асистент и да Ви подкрепяме и помагаме по пътя на професионалното Ви развитие.

- развитие в сферата на езиковите възможности
- усъвършенствана и полезна система за автоматичен превод
- обмен на информация
- завладяване на нови езикови тематики за превод
- разгръщане възможностите на преводния потенциал
- отлично обслужване
- продукт, от най-високо професионално ниво
- личен бизнес асистент
- подкрепа и прозрачност на отношенията