Езикът – мост за равенство, а не бариера!


Глобализацията на езика е процес, към който човечеството отдавна се е запътило. Езикът вече е мост за равенство и подкрепа, а не бариера пред общуването. Средство за съществуване, предаване и усвояване на информация на натрупания социален опит. Затова ние създадохме translate.zone. Единствен по рода си, този софтуер от ново поколение може да бъде сравнен само с жив преводач.

Предимства при превод с
translate.zone
  • Правилен автоматичен анализ на всички езикови нива и генериране на естествен език

  • Отличен словоред, съобразен със спецификите на преводния език

  • Подходящ подбор на лексикалните термини, спрямо зададения контекст

  • Бърз и автоматизиран процес, който не изисква усилия и губене на време от Ваша страна

Как да преведем непреводимото?Едно от най-трудните неща, с които се сблъсква не само машинният преводач, но и живият е как да бъдат предадени от един език на друг непреводими думи, лексикални дупки, устойчиви словосъчетания и идиоматични изрази. Нашият софтуерен преводач предлага възможности и варианти за превод на тези иначе толкова трудни езикови звена и е от голяма помощ на живите преводачи. Често човешкият фактор играе огромна роля за това по какъв начин ще бъде представен превода на определен текст.

Живият преводач трябва да има богати познания по преводния език, и не само. Той е длъжен да познава отлично и своя собствен език, за да може да се осъществи пълноценна и качествена връзка при предаването на граматичните и лексикални структури между двете страни на езиковия мост. translate.zone гарантира сигурността на тази езикова зависимост и помага отлично при анализа на този лингвистичен етап.  • Oтличен анализ на лексикалната многозначност спрямо дадения контекст

  • Подходящ подбор на лексикални варианти при превода на идиоматични изрази

  • Перфектен подбор на лексика при семантичния превод спрямо спецификата на преводния език

  • Вградени познания не само за многозначността и структурата на езика, но и за културните специфики на неговите носители

  • Разнообразие от варианти при превод на непреводими думи и изрази