Нестандартен изказ и как софтуерът за превод се справя с неговите предизвикателства?Интелигентният софтуер за превод дава възможност за бърз и качествен анализ на тескта, при който продуктът позволява преобразуване на нестандартния изказ в правилни литературни форми, които да бъдат оформени в прегледен и отлично коструиран текст, както и образуването на съответния му преводен вариант.

Боравенето с диалектни и разговорни форми и всички специфики, свързани с тях, са само част от нещата, с които се справя нашия продукт. Екипът на translate.zone се гордее с личното отношение, което влага в работата си и се стреми да бъде равностоен партньор във Вашето професионално равитие.
 • диалектни форми
  предлага книжовен еквивалент на съответния език и подходящ превод


 • чуждици и заемки
  предлага книжовен еквивалент на съответния език и подходящ превод


 • разговорна реч
  предлага еквивалент в литературен вариант и подходящ превод


 • форми на езика
  лексикално, правописно и граматически издържани литературни форми на езика и неговите преводни варианти

Ние Ви помагаме да преодолеете комуникативните проблеми и да изградите цялостна трайна концепция за бъдещето на Вашите планове.
Разместен словоред в изреченията, правописни грешки при изписване на думите...това са само част от трудностите, с които трябва да се справят машинните и живите преводачи. Translate.zone e водещ софтуер за превод, предлагащ богата гама от преводни интерпретационни услуги, когато стане дума за този тип проблеми. Словоредът в изреченията е нещо много специфично и всеки отделен език се обуславя със своята характерност.

Интелигентният преводач е в състояние да предаде този вид специфичност на изказа в най-големи детайли, така че да бъде от полза за Вас. Ние се стремим да Ви осигурим услуги от най-високо ниво и максимална резултатност за Вашата работа.
разместен словоред

 • превежда правилно конструирани изречения

 • превежда словоред, съобразен със спецификите на преводния език
грешно изписани думи

 • изменя автоматично думата в правилна книжовна форма

 • превежда значението ѝ според контекстната линия