По какъв начин интелигентният преводач може да бъде професионална опора във Вашата сфера на работа?translate.zone е софтуерен продукт за превод, специално разработен за нуждите на специалисти, работещи в специфични или по-нестандартни професионални сфери. Благодарение на богата си база данни и информация, въведени към определна област на познанието, той спомага за правилното смислово анализиране на текста и отличен подбор на превод при появата на специализирана терминология.

В голяма част от случаите различните видове машинни преводачи, а понякога и живите такива изпитват огромни затруднения при превод на специфична терминология, попадат на неточна информация или тотално грешни варианти при превод и анализ. Интелигентния преводач, който ние разработваме, Ви дава свобода да имате точно това, от което се нуждаете. Чувствайте се свободни и уверени в професионалните си начинания и комуникацията с колеги и бъдещи бизнес партньори.
 • специално разработен за нуждите на специалисти в различни сфери

 • богата и разнообразна лексикална база към съответната тематика

 • правилно смислово анализиране на текста

 • отличен подбор при превод на специализирана терминология

 • бърза и точна рабта

 • подкрепа в професионалните начинания

 • подкрепа в комуникацията с бъдещи бизнес партньори

Защо търсим различното и нестандартното?Екипът на translate.zone се стреми да Ви предостави не само възможно най-качествения превод, но и да Ви облекчава и насочва, тогава, когато никой друг не е в състояние. Различните, не толкова често срещани сфери на дейност, нестандартните области на работа често остават пренебрегнати и тогава човек не може да разчита на превод, още повече на качествен такъв.

Софтуерът за превод е специално пригоден за разработването на определена професионална тематика, заедно с нейните специфики и терминология. Анализът става бързо и автоматизирано, така че да не губите своето безценно време в лутане и проучвания.


 • висококачествен превод в специализирани професионални области

 • специално пригоден за разработването на желаната от Вас тематика

 • подробна информация на специфичната терминология

 • бърз и автоматичен анализ на лексиката

 • добър превод, съобразен с Вашите нужди